Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje Heddal Stave Church Stabkirche in Heddal
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje

Heddalsvegen 412
N-3676 Notodden
Tlf: +47 92204435
Epost: post@heddalstavkyrkje.no

 

Velkommen til Heddal Stavkyrkje!


Heddal stavkyrkje er rundt 800 år gammal og har vore ein åndeleg samlingsstad for kyrkjelyden heile tida.

Stavkyrkja vart bygd ein gong tidleg på 1200-talet. Restar av eldre byggemateriale, påvist ved dendrokronologiske undersøkingar, gjer at ein trur det kan ha vore ei eldre kyrkje på staden.


Velkommen inn til ein eventyrleg omvisning!UNIK UTSTILLING I PRESTEGARDSLÅVEN 2018

Utstillingen Drakedrepar og Skjoldmøy forteller sagnet om Sigurd Fåvnesbane og Brynhild, og viser hvor utbredt sagnet er internasjonalt.

Ny Brugdebenk i Heddal sommeren 2018!

Etter flere hundreår uten er det på tide at Heddal stavkyrkje får ny Brugdebenk, og dette skjer denne sommeren!

Kor gammal er stavkyrkja?

Spørsmål om alderen er ein gjengangar når det gjeld stavkyrkja i Heddal. Forskarane har vore opptekne av dette spørsmålet, og det er gjort ei rekkje undersøkingar i nyare tid, både dendroprøver og carbonprøver.

Kunstnarar på Kulturstigen

Ein obelisk med namnet NerUppLyft er reist på Sjåberg, med utsyn over kulturlandskapet rundt Heddal stavkyrkje. Obelisken er laga av bilethoggaren Knut Hølje Odden, og er det siste av mange kunstverk i Stavkyrkjeområdet.

Velkommen til Heddal Stavkyrkje!

Heddal stavkyrkje er rundt 800 år gammal og har vore ein åndeleg samlingsstad for kyrkjelyden heile tida. Stavkyrkja vart bygd ein gong tidleg på 1200-talet. Restar av eldre byggemateriale, påvist ved dendrokronologiske undersøkingar, gjer at ein ...