Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje Heddal Stave Church Stabkirche in Heddal
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje

Heddalsvegen 412
N-3676 Notodden
Tlf: +47 92204435
Epost: post@heddalstavkyrkje.no

 

Ein stig i tid

Gå stigen og opplev historiene i stavkyrkjeområdet.
Områdeheftet er den private guiden din!

Museumsnett.no skriv at ”Stigen er den opprinnelege måten å bevege seg på. Landskapet er eit stort minne – og stigen opnar døra. Dei usynlege menneska frå fortida kryssar stigen…”

Det er ikkje berre menneske frå farne tider som kryssar stigen vår: Gjennom lydspor kan du høyre høgst levande menneske fortelja om historie, natur, kunst og kultur.

Alle forteljingane tek utgangspunkt i det lokale, men fortel også at Heddalsbygda alltid har vore ein del av den store verda.

Lydspora kan du lytte på i mobiltelefon eller laste dei ned til Ipod/Mp3.

Du kan gå stigen i ditt eige tempo og høyre forteljingane i den rekkefylgja du sjølv ynskjer.

God tur på ein stig i tid!