Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje Heddal Stave Church Stabkirche in Heddal l'église de Heddal Heddal staaf kerk De madera de Heddal In legno di Heddal In legno di Heddal
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje
Heddal stavkirke - Heddal stavkyrkje

Heddalsvegen 412
N-3676 Notodden
Tlf: +47 92204435
Epost: post@heddalstavkyrkje.no

 

Opningstider og billettprisar 2015

Portalfigur
Opningstider i stavkyrkja:

20. mai – 19. juni,  10-17
20. juni – 20. aug.  09-18
21. aug – 10. sept. 10-17

Søndagar i sommarsesongen frå kl.10.00

Søndagar med gudsteneste er stavkyrkja stengd for omvisning frå kl.10.30 - kl.12.30

Sjå gudstenesteliste under Heddal kyrkjekontor.


Kyrkja kan vere stengt laurdagar grunna bryllaup. Ver venleg å ta kontakt på førehand for å unngå kollisjonar.


Prisar:

Heddal Bygdetun har kortare sesong enn stavkyrkja. Bygdetunet har opent frå 15.juni - 31.august, og i desse to månadene er det felles billett for stavkyrkje og bygdetun.

Enkeltbillett stavkyrkja kr 70,- i periodane 20.mai - 14.juni og 16.august - 10.september 

Enkeltbillett (områdebillett) stavkyrkja og bygdetunet kr.80,- i perioden 15.juni - 31.august 

Gruppebillett stavkyrkja: kr. 50,- pr. pers. (min.10 pers.)

Gruppebillett stavkyrkja og bygdetunet kr.70 (min. 10 pers.) i perioden 15.juni - 31.august

Skule/studentgrupper kr 25,- pr. pers. i periodane 20.mai - 14.juni og 16.august - 10.september. I høgsesongen 15.juni - 15.august områdebillett, kr.50,-.

Barn under 16 år saman med føresette går gratis.

For omvisingar utanom sesong må særskild avtale gjerast i god tid på førehand.  Ein kan diverre ikkje rekne med å få omvising viss det ikkje er avtala på førehand.   

Utanom sesong beregnast ein minstepris på kr.500,- viss det er mindre enn 10 personar som ynskjer omvisning. Frå og med 10 personar er det vanleg gruppepris som er gjeldande.