Adresse: Heddalsvegen 412, 3678 Notodden

}

Åpningstider: 10.juni – 20. september kl. 10 – 17

(+47) 922 04 435

Om stavkirken

Heddal Stavkirke er 25 m lang, 17 m bred og 29 m høy med tre ragende spir. Byggematerialet er malmfuru. Rundt hele bygget går en svalgang, med fire inngangsportaler. De utskårne ornamentene rundt dørene er frodige og mystiske. Inne i kirken finnes spor etter ulike faser av 800 års kirkeliv. En gruppe middelaldermøbler har nylig blitt gjort tilgjengelig. Motivene på disse utgjør et fengslende vitnesbyrd om norrøn tro og myte. Navnet “stavkirke”, kommer av stavene (søylene), som er en karakteristisk del av konstruksjonen. En gang var det rundt 1000 stavkirker i Norge. Bare 28 er bevart i dag.

Alder:
Gamle kilder forteller oss at kirken er innviet til Jomfru Maria den 25. oktober, men det nøyaktige årstallet er ikke klarlagt. Årringsprøver viser at kirken må være fra midten av 1200-talet, men noe av bygningsmatrialet er langt eldre.

Filmer:
På Youtube finnes det mange filmer om Heddal Stavkirke. Vi har funnet frem noen her.

Interiør

Døpefonten ble laget av de to midtstolpene som en gang stod i kirken. Av andre middelalderlevninger innvendig er der en utskåret stolpestol og en kirkebenk.

Det ble ved reformasjonen midt på 1500-tallet gjort interiørmessige endringer, og på 1600-tallet ble veggene malt i akantusmønster og i koret også apostelfigurer. Altertavlen er datert 1667. For øvrig forfalt kirken veldig i årene etter reformasjonen, og det ble i 1849-51 gjennomført vidtgående ombygginger inne i kirkerommet slik at det fikk et moderne utseende i senempirestil. En ny restaureringsperiode på 1950-tallet reverserte arbeidene fra hundre år før. Nå var hensikten å tilbakeføre kirken til det opphavlige uttrykket. Det ble da funnet flere eldre veggdekorasjoner blant annet.

Vedlikehold

Eksteriøret er beholdt rimelig uendret siden middelalderen og må ha vedlikehold av bl.a. tjærebehandling av tak og vegger. Tjæring av malmfuru er vanskelig og bør utføres av kyndig fagfolk.

Tretjæren er en mørk tyktflytende væske som dannes ved en tørrdestillasjon av organisk materiale i en mile. Tørrdestillasjon innebærer at man foretar en oppvarming uten lufttilgang hvor væske med terpener, harpiks og bek skilles ut. Tjære kommer imidlertid i mange kvaliteter og er anvendt med ulike tilsetninger. Når på året tjæren påføres kan dessuten ha stor betydning.

Heddal stavkirke bruker kull i tjærebehandlingen på grunn av lengre holdbarhet.

Kim Richard Bjørndalen - Tjæring av Heddal Stavkirke (høst 2015)

Tjæring av tak

Under påføring må tjæren arbeides godt inn i overflaten. På denne måten blir kullet ”revet” og mindre synlig i overflaten. På nært hold kan man tydelig se kullet i tjæra.

10 år gammel tjære

Tjæren må varmes i en kobberkjele til maks 60-70 grader før den kan påføres. Hvis man ikke har en kobberkjele legges en kobberplate i bunnen av kjelen/spannet.

Med og uten kull

Heddal stavkirke fotografert i 2008, 3 år etter tjæring av taket. Til venstre ses takflaten som ble tilsatt kull, og til høyre der det ble tjæret uten kull.