Adresse: Heddalsvegen 412, 3678 Notodden

(+47) 922 04 435

Om stavkirken

Navnet “stavkirke”, kommer av stavene (søylene), som er en karakteristisk del av konstruksjonen. En gang var det rundt 1000 stavkirker i Norge, men bare 28 er bevart i dag.

Kirken i Heddal står sentralt i bygda, omkranset av storgårder. Her var det lett adkomst både fra landeveien og med båt fra elva. Egnet tømmer til byggingen sto klar i nærområdet. Som kirker flest er den satt opp i øst-vest-retning.

Gamle kilder forteller oss at Heddal stavkirke er innviet til Jomfru Maria den 25. oktober, men årstallet er ikke klarlagt. Årringsprøver viser at kirken må være fra midten av 1200-talet, men noe av bygningsmatrialet er fra vikingtiden – på 900-tallet.

Ta en virtuell rundtur i stavkirken via denne linken.

Filmer:
På Youtube finnes det mange filmer om Heddal Stavkirke. Vi har funnet frem noen her.

Interiør

Kirken er tredelt med svalgang ytterst, «skip» for forsamlingen, og «kor» hvor alteret står. En slik tre-deling har sitt forbilde fra Bibelens tempel i Jerusalem. Øverst på søylene, er det skåret ut ansikter. Hva de skal symbolisere er i dag ikke klart, men kanskje representerer de forfedrene i det hinsidige? 

Kirken har blitt ombygd og restaurert i flere omganger. Reformasjonens teologi førte bl.a til endringer i interiøret. På 1600-tallet var det satt inn kirkebenker og bygd galleri, og et nytt alter kom på plass i 1667. Rundt 1850 ble en ny omfattende ombygging gjennomført av arkitekt J. H. Nebelong. I 1950 ble det besluttet å restaurere kirken igjen, denne gang med ønske om å komme mest mulig tilbake til middelalderens opprinnelige interiør.

Tjærebreing

Stavkirkens tak og vegger må jevnlig tjærebehandles. Tretjæren er en mørk, tyktflytende væske som dannes ved en tørrdestillasjon av furutre i en mile. Tørrdestillasjon innebærer at man foretar en oppvarming med begrenset lufttilgang hvor væske med terpener, harpiks og bek skilles ut. 

Tidspunkt for når tjæren påføres har betydning for virkning og holdbarhet, og utføres gjerne seint på høsten. Kull tilsettes ved tjærebehandlingen for lengre holdbarhet.

Kim Richard Bjørndalen - Tjæring av Heddal Stavkirke (høst 2015)

Tjæring av tak

Under påføring må tjæren arbeides godt inn i overflaten.

Kobber

Tjæren må varmes i en kobberkjele til 60-70 grader før den kan påføres. Hvis man ikke har en kobberkjele legges en kobberplate i bunnen av kjelen.

Med og uten kull

Foto fra 3 år etter tjæring av taket. Til venstre ses takflaten som ble tilsatt kull, og til høyre der det ble tjæret uten kull.