Adresse: Heddalsvegen 412, 3678 Notodden

(+47) 922 04 435

Personvernerklæring

Sist endret: 26.02.2021

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av Heddal Stavkirke når du besøker og bruker våre nettsider «www.heddalstavkirke.no» eller kontakter oss via våre kontaktskjemaer. Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen slik at du kan være trygg på at vi håndterer personopplysningene dine forsvarlig. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva opplysningene brukes til og hvilke rettigheter du har overfor oss.

1. Behandlingsansvarlig
Turistansvarlig er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som utføres i vår portal. Dersom du har spørsmål om erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du ta kontakt med oss:

E-post: post@heddalstavkirke.no

Telefon: (+47) 922 04 435

Adresse: Heddalsvegen 412, 3676 Notodden

2. Hvem vi behandler personopplysninger om
Vi behandler personopplysninger om følgende registrerte:

– Besøkende på våre nettsider (Cookies)
– Personer som sender henvendelser til oss via kontaktskjema

3. Vår behandling av personopplysninger
Nedenfor gir vi en beskrivelse av hva som er formålene med vår behandling av personopplysninger, hvilke typer personopplysninger vi behandler for å oppfylle formålene og hvilket rettslig grunnlag vi har for å behandle opplysningene:

Informasjonskapsler
Personvernjuristene bruker informasjonskapsler (Cookies) på våre nettsider. Dette små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når du besøker nettstedet vårt. Lagring og behandling av personopplysninger som innhentes gjennom bruk av cookies er ikke tillatt med mindre du er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. den såkalte «cookie-paragrafen» i ekomloven § 2-7 b.

Ved å besøke nettstedet vårt samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere automatisk aksepterer cookies. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Webstatistikk
Vi samler ikke inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt ved å bruke analyseverktøy som bl.a. Google Analytics. Vi fører heller ikke statistikken spm gir oss svar på hvor mange som besøker sidene våre, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer eller hvilke nettlesere som benyttes og omtrentlig geografisk plassering.

Besvare henvendelser
Dersom du sender en henvendelse til oss, vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet. Alle henvendelser som ikke medfører at det opprettes et kundeforhold vil bli slettet 3 måneder etter siste kontakt.

Sikkerhet og drift
Personopplysninger knyttet til behandlingene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er lagret i våre IT-systemer som driftes av våre databehandlere (www.domeneshop.no).

Dette betyr at de ikke kan gjøre noe annet med personopplysningene uten vår tillatelse, og de har heller ikke adgang til å dele opplysningene dine videre eller å bruke opplysningene til andre formål enn til å utføre oppdateringer av systemer, vedlikehold, feilretting og ivareta sikkerheten. Personopplysningene leveres tilbake til oss og slettes hos databehandler når avtalen avsluttes.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerhets- og driftsformål, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c) og artikkel 32

Sosiale medier
Heddal Stavkirke har en egne bedriftssider på Facebook for å være tilgjengelig for personer som ønsker å følge bedriften, og som brukes til å dele innhold, for eksempel bloggartikler og nyheter, med våre følgere. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å ivareta vår berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne markedsføre bedriften, dele innhold og være tilgjengelig for personer som ønsker å følge bedriften.

4. Utlevering av personopplysninger
Vi vil ikke overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

5. Lagringstid
Personopplysningene dine vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det foreligger lovpålagt oppbevaringsplikt eller det er nødvendig å oppbevare informasjonen for å kunne forsvare oss mot eventuelle rettskrav. Personopplysningene vil i alle tilfeller bli slettet når oppbevaringstiden er utløpt.

6. Dine rettigheter
Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 13 og 14. Vi oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon.

Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine overfor oss:

Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine
Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet feilaktige eller ufullstendige opplysninger som er registrert om deg
Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt.
Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre
Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på e-post post@heddalstavkirke.no eller på telefon 922 04 435. Vi vil besvare henvendelsen så snart som mulig og senest innen 30 dager fra vi mottar henvendelsen din.

Om nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

7. Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi foretar periodiske gjennomganger av sikkerheten som sørger for at vi opprettholder et forsvarlig sikkerhetsnivå.

8. Klage
Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på www.datatilsynet.no

9. Endringer
Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen etter behov. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider.